تور نمایشگاهی

2017-09-04

نمایشگاه شکلات فرانسه (SALON DU CHOCOLAT2017)

نمایشگاه شکلات فرانسه (SALON DU CHOCOLAT2017) تاریخ شروع : شنبه 06 آبان     Sat 28 October 17 تاریخ پایان : چهارشنبه 10 آبان Wed 01 November 17 قبل […]
2017-09-04

نمایشگاه تجهیزات و تکنیک های ساخت و ساز فرانسه (Interclima + Elec2017)

نمایشگاه تجهیزات و تکنیک های ساخت و ساز فرانسه (Interclima + Elec2017)   تاریخ شروع : دوشنبه 15 آبان Mon 06 November 17 تاریخ پایان :   […]
2017-09-04

نمایشگاه سخت افزار آلمان (INT. Eisenwarn messe 2017 )

نمایشگاه سخت افزار آلمان (INT. Eisenwarn messe 2017 )       تاریخ شروع : یکشنبه 13 اسفند Sun 04 March 18 تاریخ پایان : چهارشنبه 16 اسفند […]
2017-09-04

نمایشگاه صنایع شیشه آلمان (Glass tec2017)

نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی (مدیکال) – تایلند     تاریخ شروع : چهارشنبه 15 شهریور Wed 06 September 17 تاریخ پایان : جمعه 17 شهریور Fri 08 September 17 […]