تعیین وقت سفارت – آژانس هواپیمایی مهاجری خراسان

تعیین وقت سفارت

تنظیم وقت سفارت

    برخی کشورها با کشور ما روابط دیپلماتیک ندارند،لذا مجبوریم از طریق کشور ثالثی اقدام به اخذ نوبت سفارت نماییم
  • برای کسب دیگر اطلاعات همکاران ما با شما تماس خواهند داشت،چنانچه زمان تماس با شما بیش از 24 ساعت بود می توانید با شماره های اعلامی تماس حاصل نمایید