بیمه نامه ها – آژانس هواپیمایی مهاجری خراسان
 

بیمه نامه مسافرین عازم به خارج از کشور

  بیمه   آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که اگر در خارج از کشور و دور از وطن دچار مشکل و بیماری شوید چه کسی به کمکتان خواهد آمد؟ آیا تاکنون فکر کرده اید که اگر دور از وطن و در دیار غربت دچار بیماری شوید چگونه باید با آن دست و پنجه نرم کنید؟ آیا تاکنون فکر کرده اید که اگر در خارج از کشور اموال شما مفقود شود چگونه باید با موضوع برخورد کنید؟ آیا ............................؟ شرکت  ما  درباره تمام مشکلات ممکن برای مسافران در خارج از کشور اندیشیده و ارائه بیمه نامه مسافران عازم به خارج از کشور، پوشش های مورد نیاز شما را برای حداکثر مدت 92 روز مسـافرت به اقصــی نقاط جهان تامین نموده است در این خصوص شرکت  ما 3 طرح را برای شما بیمه گذاران عزیز اراءه کرده است.      

دانستنی هایی درباره بیمه مسافرت خارجی

بیمه نامه مسافران ، جهت حمایت و مورد پوشش قرار دادن مسافران خارج از کشور صادر می شود .طبق شرایط این بیمه نامه، شبکه بین المللی کمک رسان که طرف قرارداد شرکت در خارج از کشور می باشد موظف است خدمات درمانی و امدادی مورد تعهد خود را به بیمه شدگان ارائه نماید هدف از ارائه این بیمه نامه ایجاد پوشش های بیمه ای و خدماتی است تا بیمه شدگان محترم بتوانند با اطمینان خاطر از حمایت یک شبکه بین المللی کمک رسان در طول مسافرت خود چه زیارتی،چه سیاحتی و چه تجاری برخوردار شوند

مخاطبان بیمه نامه

کلیه مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند می توانند با خرید این بیمه نامه از مزایای آن در هنگام نیاز به امداد در خارج از کشور بهره مند شوند سالانه تعداد زیادی از هم میهنان عزیز با قصد زیارت، سیاحت، تجارت و یا دیدار فامیل از کشور خارج می شوند و امکان دارد از این تعداد مسافر تعدادی ولو محدود در مدت سفر با مشکلاتی مواجه شوند و به تنهایی قادر به رفع آن نباشند. تعهدات بیمه گر در طرح کامل 1 طرح 1 شامل طرح های:
  • رازک
  • نفیس
  • مسیر
  • خلیج
  • رودکی
  • زیارت
  • قاره سبز1
  • قاره سبز2
  خلاصه این تعهدات به تعداد 18 مورد به شرح زیر است : جبران هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور (بجز بیماری های مزمن و سابقه دار) جبران جابجایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت در طول سفر در اثر بروز بیماری و حادثه پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی بازگرداندن جسد متوفی بازگشت اعضای خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت سفر اضطراری یکی از اعضای خانواده مساعدت حقوقی فقدان گذرنامه، گواهینامه و شناسنامه در خارج از کشور بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع ضروری بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده تحویل دارو تاخیر در رسیدن چمدان ها مفقود شدن چمدان های تحویل شده یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی تاخیر در حرکت حواله وجه نقد ارسال وجه الضمان   تعهدات بیمه گر در طرح 2(وصال) در این طرح حداکثر تعهد مبلغ 8000 یورو میباشد این طرح فقط شامل کشور های آسیای میانه  و تایلند ترکیه امارات و ... می باشد و از تعداد روز 0 تا 31 روز را پوشش میدهد و همچنین از رنج سنی 0 تا 69 سال ، تعهدات شامل 8 مورد به شرح زیر : جبران هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور (بجز بیماری های مزمن و سابقه دار) پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی بازگرداندن جسد متوفی فقدان گذرنامه، گواهینامه و شناسنامه در خارج از کشور مساعدت حقوقی تاخیر در رسیدن چمدان ها مفقود شدن چمدان های تحویل شده بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند   تعهدات بیمه گر در طرح 3 (مارکو) در این طرح حداکثر تعهد مبلغ 8000 یورو میباشد با حداکثر مدت سفر 7شب و 8 روز متوالی و حداکثر سن متقاضی 70سال تمام می باشد  و کشور های آسیای میانه  و ترکیه و امارات و... است . پوشش ها شامل 5 مورد به شرح : جبران هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور (بجز بیماری های مزمن و سابقه دار) پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی بازگرداندن جسد متوفی بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند فوریت های آمبولانس   نتیجه تصویری برای بیمه  

شرایط بیمه نامه

شرایط عمومی این بیمه نامه به صورت دفترچه همـراه بیمه نامه تحویل بیمه شـده می گـردد اطلاعات مربوط به موضـوع بیمه نامه همچون وظایف و تعهدات بیمه گـر و بیمه گـذار، پوشش ها، استثنائات، چگونگی اعلام خسارت، دریافت خسارت و ... در شرایط عمومی مذکور درج گردیده است و جهت آشنایی بیمه شدگان محترم در اختیار آنان قرار می گیرد

چگونگی استفاده از مزایای بیمه نامه

بیمه شـدگان باید هنـگام نیاز به امداد و استفاده از مـزایای بیمه نامه در اسرع وقت با شماره تلفن ها و یا ایمیل های مندرج در جدول زیر تماس بگیرند هنگام تماس (تلفنی یا ایمیل) نام کامل خود، شماره بیمه نامه، تلفن و نشانی محل تماس و شرح مختصری از مشکل به وجود آمده را گزارش نمایند در طرح 1 در کلیه موارد حداکثر ظرف مدت 7 روز (168 ساعت) مهلت دارند تا مشکل خود را به اطلاع شرکت کمک رسان برسانند و همچنین در طرح 2 و 3 حداکثر مدت 2 روز

طرح رازک

قیمت ها به تومان

کل دنیا به جز آمریکا ،کانادا و ژاپن (50،000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
193000 145000 .97000 73000 49.000 24500 0تا 7 روز
378000 282000 188000 141000 94000 47000 8 تا 15 روز
446000 334000 224000 17000 112000 56000 16 تا23 روز
465000 349000 233000 175000 118000 58500 23 تا 31 روز
538000 538000 359000 269000 180000 90000 32 تا 45 روز
808000 606000 404000 303000 202000 101000 46 تا 62 روز
1166000 874000 584000 438000 292000 146000 63 تا 92 روز
2160000 1620000 1080000 810000 540000 270000 6 ماه
3660000 2746000 1830000 1372000 916000 458000 12 ماه

طرح نفیس

خاورمیانه آفررقا و عربستان

(15.000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
218000 164000 110000 82000 55000 28000 0تا 7 روز
424000 318000 212000 160000 106000 54000 8 تا 15 روز
504000 378000 253000 190000 1260500 64000 16 تا23 روز
528000 396000 264000 198000 132000 66000 23 تا 31 روز
896000 672000 448000 336000 224000 112000 32 تا 45 روز
924000 694000 462000 348000 232000 116000 46 تا 62 روز
1320000 990000 660000 496000 330000 1.650.000 63 تا 92 روز

طرح مسیر

کل دنیا

شامل آمریکا و کاندا

(50،000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
276.000 208.000 138.000 104.000 70.000 35.000 0تا 7 روز
538.000 428.000 270.000 202.000 136.000 68.000 8 تا 15 روز
636.000 478.000 318.000 240.000 160.000 80.000 16 تا23 روز
664.000 498.000 332.500 250.000 166.500 84.000 23 تا 31 روز
1.024.500 768.500 512.500 384.500 256.500 130.000 32 تا 45 روز
1.154.000 866.000 578.000 434.000 290.000 146.000 46 تا 62 روز
1.666.000 1.250.000 834.000 626.000 416.500 210.000 63 تا 92 روز
3.086.000 2.314.000 1.542.000 1.158.000 840.000 386.000 6 ماه
5.228.000 3.920.500 2.614.000 1.960.500 1.306.000 654.000 12 ماه

طرح خلیج

حوزه خلیج فارس

(10،000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
152.000 114.000 76.000 56.500 28.000 19.000 0تا 7 روز
298.000 222.500 148.500 112.000 74.500 28.000 8 تا 15 روز
348.500 262.000 174.500 130.500 88.000 44.000 16 تا23 روز
368.000 276.000 184000 138.000 92.000 46.000 23 تا 31 روز
622.000 466.500 312.000 234.000 156.000 78.000 32 تا 45 روز
640.000 480.500 320.500 240.500 160.500 80.500 46 تا 62 روز
920.000 690.000 460.000 344.500 230.000 116.000 63 تا 92 روز

طرح رودکی

ترکیه

(15.000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
189.000 142.000 94.500 72.000 48.000 24.000 0تا 7 روز
370.000 278.000 186.000 140.000 92.500 48.000 8 تا 15 روز
440.000 330.000 220.000 166.000 110.000 56.000 16 تا23 روز
458.000 344.000 230.000 172.000 194.000 58.000 23 تا 31 روز
777.000 583.000 388.000 292.000 114.500 98.000 32 تا 45 روز
801.000 601.000 401.000 300.500 200.500 202.000 46 تا 62 روز
1.148.000 861000 574.000 430.500 288.000 144.000 63 تا 92 روز

طرح زیارت

عراق و سوریه

(15.000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
189.000 142.000 94.500 72.000 48.000 24.000 0تا 7 روز
378.000 283.000 189.000 142.000 95.000 48.000 8 تا 15 روز

طرح قاره سبز

شنگن طلایی

(50،000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
184.000 138.000 92.000 70.000 46.000 24.000 0تا 7 روز
358.000 269.000 180.000 135.000 90.000 46.000 8 تا 15 روز
424.000 318.000 212.000 160.000 106.000 54.000 16 تا23 روز
444.000 333.000 222.000 167.000 112.000 56.00 23 تا 31 روز
684.000 513.000 342.000 257.000 171.000 86.000 32 تا 45 روز
773.000 580.000 387.000 290.000 194.000 97.000 46 تا 62 روز
1.107.000 830.000 554.000 415.000 277.000 139.000 63 تا 92 روز
2.058.000 1.544.000 1.030.000 572.000 515.000 258.000 6 ماه
3.485.000 2.614.000 1.743.000 1.308.000 872.000 436.000 12 ماه

طرح قاره سبز2

شنگن

(30،000 eur)

از 81 سال به بالا از سن 76 تا 80 سال از 71 تا 75 سال از سن 66 سال تا 70 سال از سن 13 تا سن 65 سال افراد زیر 12 سال پوشش
163.000 122.000 82.000 62.000 41.000 21.000 0تا 7 روز
328.000 246.000 164.000 124.000 82.000 42.000 8 تا 15 روز
382.000 287.000 191.000 144.000 96.000 48.000 16 تا23 روز
401.000 301.000 201.000 151.000 101.000 51.000 23 تا 31 روز
627.000 470.000 314.000 236.000 157.000 79.000 32 تا 45 روز
702.000 527.000 352.000 264.000 176.000 88.000 46 تا 62 روز
996.000 748.000 498.000 374.000 250.000 125.000 63 تا 92 روز
1.860.000 1.396.000 930.000 698.000 465.000 233.000 6 ماه
3.160.000 2.370.000 1.580.000 1.186.000 852.000 396.000 12 ماه

طرح وصال

(8،000 eur)

شامل کشورهای :تایلند ،دبی،آذربایجان،ارمنستان،مالزی،تاجیکستان،ترکمنستان،ازبکستان،قزاقستان،قرقیزستان

افراد 0 تا 69 سال پوشش
38.000 0تا 7 روز
44.000 8 تا 15 روز
56.000 16 تا23 روز
66.000 24 تا 31 روز

طرح مارکو

(8،000 eur)

شامل کشورهای :ترکیه ، تایلند ،دبی،آذربایجان،ارمنستان،مالزی،تاجیکستان،ترکمنستان،ازبکستان،قزاقستان،قرقیزستان،اندونزی،هندوستان،مالدیو

افراد 0 تا 75 سال

پوشش
16.000

0تا 8 روز

بیمه مسافرتی

  • لطفاً یک مقدار بین 10 و 10 را وارد نمایید .